قرائت متون و نمادها

این سیستم جهت قرائت متون و نمادها انگلیسی و فارسی به کار می رود. متون قابل خواندن توسط انسان روش مناسبی برای برچسب گذاری مواردی چون ردیابی محصول توسط شماره سریال، تاریخ انقضاء، قیمت، نوع و توضیحات محصول می باشد.

این سیستم امکان آموزش کاراکترها را دارا بوده و کاربر می تواند طیف وسیعی از کاراکترها با فونت های مختلف را به سیسستم آموزش دهد.