آنیا، اسکنر سه بعدی بدن
3D Body Scanner, Anea3D

معرفی اجمالی محصول
آنیا، اسکنر سه بعدی بدن

اسکنر سه بعدی بدن میتواند بدن انسان و بخشهای مختلف بدن را با جزییات در چند ثانیه ثبت نماید. نتیجه این اسکن مدل سه بعدی قابل مشاهده بدن است.  با توجه به نرم افزار مورد استفاده و اسکنر سه بعدی مورد نظر، این مدل میتواند با رنگ های متفاوت و یا مشبندی، نقاط مختلف بدن را بدست آورده و شکل بدن را مشخص نماید.

اسکنرهای سه بعدی بدن انقلابی در ثبت، اندازه گیری و بررسی روند تغییرات بدن در زمینه های مختلف پزشکی، تناسب اندام، طراحی و دوخت لباس ایجاد کرده اند. پیشرفت های جدید در زمینه تکنولوژی اسکن سه بعدی باعث ظهور برنامه های مختلف شده است. در ابتدا و در مدلهای ساده استفاده از اسکنر سه بعدی را میتوان در طراحی و دوخت لباسها دید، به طوری که اندازه، شکل و سطح بدن را در راستای دوخت لباس اندازه گیری میکند و در مدلهای پیشرفته اسکنر سه بعدی بدن را میتوان در مراقبتهای پزشکی استفاده کرد.

دستگاه آنیا، می تواند مدل سه بعدی بدن افراد مختلف را بدست آورد و دارای دو بخش است: 1. سکوی گردان و 2. برج سنسور.

پس از ایستادن فرد بر روی سکوی گردان، سنسور سه بعدی روشن شده و سکوی گردان شروع به چرخش میکند تا سنسور تمام نقاط بدن فرد را ثبت نماید. نهایتا نرم افزار آنیا مدل سه بعدی هر فرد را نمایش خواهد داد.

مشخصات فنی

سکوی گردان
برج سنسور
ارتفاع
16cm
ارتفاع
118.5cm
قطر
66.6cm
قطر
25cm
وزن
14Kg
وزن
14Kg
حداکثر وزن توصیه شده
225Kg
حداکقر فاصله توصیه شده
117cm
 سرعت هر دور چرخش
40s
تکنولوژی
سنسور عمق- مادون قرمز

 آدرس سایت دستگاه اسکنر سه بعدی بدن آنیا:

anea3d.com                                                                                                                                                            

دانلود کاتالوگ: